skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Ewidencja a zmiany w odwrotnym obciążeniu

13 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 roku w polskich przepisach obowiązują pewne zmiany dotyczące naliczania podatku VAT za niektóre towary. Od tego momentu podatek za zakup między innymi niektórych metali niezależnych musi naliczać kupujący. Z tego też powodu nabywca powinien księgować zarówno podatek naliczony, jak i należny. Opublikowana ostatnio nowelizacja ustawy o podatku VAT jasno określa, że odwrotne obciążenie ma od tego momentu obowiązywać między innymi przy zakupie nieobrobionego plastycznie aluminium, ołowiu, cynku, cyny oraz niklu.

Takie same zmiany dotyczyć mają zakupu niektórych urządzeń, takich jak notebooki, tablety, konsole do gier oraz smartfony. W zmianach znalazły się również inne produkty: złoto inwestycyjne oraz blachy. Istnieją również inne produkty, gdzie zasada odwrotnego obciążenia ma być stosowana wyłącznie w przypadku dużych dostaw. Limit wynosi tutaj 20 tysięcy złotych – tyle ma wynosić wartość towarów w ramach jednej transakcji gospodarczej. Zasada ta ma być jednak stosowana wyłącznie w przypadku notebooków, tabletów, smartfonów oraz konsol do gier. Jeśli dany sprzedawca zajmuje się w takim razie jakimikolwiek produktami z wyżej wymienionych grup, to w czasie transakcji musi wystawić dla kupującego fakturę VAT z dodatkową adnotacją "obciążenie odwrotne". Należy na niej jednak wykazać jedynie kwotę netto całej transakcji, bez naliczonego podatku VAT oraz jego wartości. Obowiązek obliczenia kwoty podatku spoczywa teraz na nabywcy towarów, który musi zrobić to zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w przypadku danego rodzaju towarów.

Taka zasada ma być stosowana wyłącznie w przypadku, gdy nabywcą towarów jest czynny podatnik VAT. Za obliczenie wartości podatku jest w tym przypadku odpowiedzialny on sam, w związku z czym wartość takiej daniny musi ująć zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i rejestrze VAT zakupów. Chodzi tutaj o to, aby taka wartość została uwzględniona zarówno w kwocie podatku naliczonego jak i należnego, który nabywca wykazuje potem w deklaracji VAT. Przykładowy przebieg zapisów księgowych zakupów towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia to: otrzymanie faktury za zakup towarów, rozliczenie zakupu i dokonanie rozrachunków z dostawcami. Później należy jeszcze zaksięgować rzeczy takie jak przyjęcie towaru do magazynu.

Włodzimierz Lechowicz