skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Księgowanie zakupu upominków z logo firmy

3 lipca 2015

Wyobraźmy sobie sytuację, w której dana firma kupuje większą ilość różnego rodzaju niewielkich upominków, na których nadrukowane jest jej własne logo. W takiej sytuacji należy postarać się o to, aby dobrze zaksięgować tego typu zakup. W świetle polskiego prawa przekazanie potencjalnym klientom upominków z nadrukowanym na nich logiem firmy jednoznacznie jest kwalifikowane jako działanie marketingowe.

To właśnie obecność loga na konkretnych produktach w wielu przypadkach było wyznacznikiem tego, czy działanie jest uznawane za promocyjne. Z tego też powodu wszystkie pieniądze przeznaczone na takie zakupy są traktowane jako wydatki na reklamę firmy. Trudno jest jednak dziwić się takim interpretacjom; w końcu upominki z logo firmy mogą przekazywać potencjalnym klientom istotne informacje na temat oferowanych przez nią produktów i w ten sposób przyczyniać się do zwiększenia jej zysków. Patrząc na to w taki sposób wręczanie upominków z logiem firmy może jednoznacznie zostać uznane za działanie reklamowe. Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące podatku dochodowego przewidują możliwość ujmowania w kosztach wydatków stanowiących koszty uzyskania dochodu, a zatem również i tych, które zostały przeznaczone na działania reklamowe. Z drugiej strony z grupy tej wyłączone są działania mające znamiona reprezentacji, czyli takie, które prowadzone są w celu zwiększenia prestiżu firmy oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku. Okazuje się jednak, że wręczenia potencjalnym klientów najróżniejszych gadżetów z logiem firmy nie jest działaniem reprezentacyjnym, bowiem znacznie bardziej pasują one do definicji reklamy. Ich głównym celem jest w końcu informowanie klientów o przygotowanej przez siebie ofercie i zwiększanie zainteresowania jej zawartością. Takie działania naturalnie prowadzą do pewnego powiększania się grona klientów firmy, przez co automatycznie stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu.

Za taki koszt można zatem uznać wszelkie wydatki poniesione na kupno jakichkolwiek gadżetów z nadrukowanym logo firmy. Kupno upominków z logo firmy przeznaczonych dla kontrahentów oraz potencjalnych klientów nie w każdym przypadku jest jednak uznawane za koszt podatkowy, z czego warto zdawać sobie sprawę. Należy mieć to na uwadze w przypadku, gdy kupujemy unikalny i bardziej wartościowy upominek przeznaczony wyłącznie dla wąskiej, starannie wybranej grupy odbiorców. W takim wypadku nie stanowi to kosztu uzyskania przychodu, bowiem wydatek taki nosi znamiona reprezentacji – trzeba zatem jasno określić, dla kogo oraz w jakiej ilości kupujemy takie upominki.

Włodzimierz Lechowicz