skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Ujmowanie w księgach rachunkowych VAT od paliwa

13 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 w obowiązujących w Polsce przepisach wprowadzone zostały pewne zmiany dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych podatku VAT za paliwa. Od tej pory wartość paliwa kupionego do samochodu który jest użytkowany do celów mieszanych musi być uzupełniona o połowę VAT. Warto w takim razie dowiedzieć się, w jaki sposób należy ujmować takie operacje w księgach rachunkowych firmy.

Obecnie w czasie ewidencjonowania tego typu operacji w księgach rachunkowych firmy ujmuje się całą kwotę brutto, będącą wartością zakupionego paliwa. Zasada ta dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych, przy których podatnik posiada prawo do odliczenia 50 procent podatku VAT. Są to zatem pojazdy wykorzystywane do tak zwanych celów mieszanych, zarówno tych prywatnych jak i służbowych. Takie ograniczenie zostało wprowadzone 1 kwietnia 2014 roku. Zmiany te umożliwiają co prawda odliczenie połowy podatku od wydatków eksploatacyjnych, choć w przypadku paliwa stało się to możliwe dopiero po 1 lipca 2015 roku. Zmiany te dotyczą nie tylko paliw silnikowych, ale również oleju napędowego i gazu – a zatem wszystkich rodzajów paliw jakie wykorzystywane są w samochodach osobowych. Weźmy zatem na przykład sytuację, w której firma 2 lipca 2015 roku dokonuje zakupu paliwa do samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych. Wartość brutto paliwa to 1476 zł. W takim wypadku pojawia się możliwość odliczenia połowy podatku VAT z faktury zakupowej.

Proces ewidencji księgowej powinien zatem przebiegać w następujący sposób: jako wartość brutto faktury za paliwo podajemy 1476 zł. Wartość bez podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu wynosi 1338 zł. Wartość VAT podlegającego odliczeniu wynosi w takim wypadku 138 zł. Warto ponadto zwrócić uwagę na to, że od momentu wprowadzenia 1 kwietnia 2014 roku takich zmian w analogiczny sposób można księgować wiele innych wydatków związanych z samochodami osobowymi. Do grona takich wydatków zaliczają się między innymi koszty napraw i serwisowania pojazdu czy nawet koszty parkingów.

Włodzimierz Lechowicz