lukaszkesik.pl lukaszkesik.pl

lukaszkesik.pl


Nadzór budowlany to proces, w którym funkcjonariusz państwowy lub inny upoważniony pracownik dokonuje oceny postępów robót budowlanych. Zadanie nadzoru budowlanego polega na utrzymaniu jakości oraz sprawdzeniu, czy prace budowlane są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Ma to na celu stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko, w którym budynki i inne obiekty wybudowane będą służyć zamierzonemu celowi. Lukaszkesik.pl oferuje profesjonalne usługi budowlane i techniczne, w tym pełnobranżowe projekty budowlane i techniczne, badania termowizyjne i wilgotnościowe, inwentaryzację budynków, a także pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Skorzystanie z tych usług może pomóc w osiągnięciu wyższej jakości projektów, bezpieczeństwa i nadzoru nad postępami budowlanymi. Zachęcamy do skorzystania z oferty Lukaszkesik.pl.

https://lukaszkesik.pl/

K.Ł. PROJEKT ŁUKASZ KĘSIK
ul. Polna 46
62-090 Rokietnica
wielkopolskie
Tel.: 666680816
WWW: