skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.